PHO3NIX-KIDS_Generic-Logo_Color_Horizontal-1-1

Sports competitions for children

Swim, bike and run for Kids – Pho3nix Triathlons arrive in Thailand!’

เรียนรู้กีฬาพร้อมความสนุกสนาน เปิดรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทักษะการว่ายน้ำ ปั่นจักรยานและวิ่ง ในโครงการ ฟีนิกส์ไตรกีฬาเยาวชน

  • 00วัน
  • 00ชั่วโมง
  • 00นาที
  • 00วินาที

ถึงวันแข่งขันครั้งถัดไป

6 ตุลาคม 2567

Race Series Thailand

ประเภทการแข่งขัน

ไตรกีฬา

บีกินเนอร์

8-9 ปี
25 ม. 1 กม. 400 ม.

10-11 ปี
50 ม. 2.5 กม. 600 ม.

12-13 ปี
50 ม. 3.5 กม. 800 ม.แอดวานซ์

8-9 ปี
100 ม. 3 กม. 800 ม.

10-11 ปี
200 ม. 5 กม. 1.2 กม.

12-13 ปี
300 ม. 5 กม. 1.5 กม.

14-15 ปี
400 ม. 10 กม. 3 กม.

16-17 ปี
400 ม. 10 กม. 3 กม.ทวิกีฬา

บีกินเนอร์

8-9 ปี
1 กม. 400 ม.

10-11 ปี
2.5 กม. 600 ม.

12-13 ปี
3.5 กม. 800 ม.แอดวานซ์
8-9 ปี
3 กม. 800 ม.
10-11 ปี
5 กม. 1.2 กม.
12-13 ปี
5 กม. 1.5 กม.
14-15 ปี
10 กม. 3 กม.
16-17 ปี
10 กม. 3 กม.

ฟันรัน

ประเภทการแข่งขัน

5-9 ปี
600 ม.

10-11 ปี
800 ม.

12-13 ปี
1.5 กม.

14-15 ปี
3 กม.

16-17 ปี
3 กม.พันธมิตรผู้สนับสนุนสถานที่

โรงเรียนพันธมิตร

PHO3NIX-KIDS_Generic-Logo_white_Horizontal-1024x614

โครงการ “ฟีนิกส์ คิดส์” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงกีฬาให้กับเยาวชนและโรงเรียนที่สนใจ