ทวิกีฬา

ประเภทการแข่งขัน

8-9 ปี
1 กม. 400 ม.

 


 

10-11 ปี
2 กม. 600 ม.

 


 

12-13 ปี
3 กม. 800 ม.

 

8-9 ปี
3 กม. 800 ม.

 


 

10-11 ปี
5 กม. 1.5 กม.

 


 

12-13 ปี
5 กม. 1.5 กม.

 


 

14-15 ปี
9 กม. 3 กม.

 


 

16-17 ปี
9 กม. 3 กม.

 

*เกณฑ์รุ่นอายุคำนวณจากปีเกิด ลบ ปีปัจจุบัน

หมายเหตุ:

 • ปิดรับสมัครออนไลน์ 1 อาทิตย์ก่อนวันแข่งขันแต่ละครั้ง
 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • ราคาค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ค่าสมัคร

บีกินเนอร์

รายละเอียดการแข่งขัน

    สนามกอล์ฟ บางปู แอนด์ สปอร์ต คลับ     

บีกินเนอร์

 • 06.00 - 07.30 น. - รับของที่ระลึกและเช็คอินเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน

  ที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน

 • 08.00 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  8-9 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 08.10 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  10-11 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 08.25 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  12-13 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

แอดวานซ์

 • 05.00 - 06.15 น. - รับของที่ระลึกและเช็คอินเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน

  ที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน

 • 06.45 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  14-15 ปี และ 16-17 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 07.00 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  12-13 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 07.10 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  10-11 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 07.12 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  8-9 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 08.00 น. - พิธีมอบรางวัล

  ที่เวทีมอบรางวัล

    เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ 101      

บีกินเนอร์

 • 08.15 - 09.15 น. - รับของที่ระลึก (กรุณาเดินทางถึงสถานที่จัดการแข่งขันอย่างน้อย 45 นาที)

  ชั้น 3, ลอบบี้ เวอร์จิ้น แอคทีฟ 101

 • 09.00 น. - ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน (กลุ่มอายุ 8-9 ปี และ 10-11 ปี)

  ชั้น 3, บริเวณจุดมอบรางวัล

 • 09.25 น. - ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน (กลุ่มอายุ 12-13 ปี)

  ชั้น 3, บริเวณจุดมอบรางวัล

 • 09.40 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  8-9 ปี ที่จุดจักรยานชั้น 9, เวอร์จิ้น แอคทีฟ 101

 • 09.45 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  10-11 ปี ที่จุดจักรยานชั้น 9, เวอร์จิ้น แอคทีฟ 101

 • 10.05 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  12-13 ปี ที่จุดจักรยานชั้น 9, เวอร์จิ้น แอคทีฟ 101

แอดวานซ์

 • 05.30 - 07.40 น. - รับของที่ระลึก (กรุณาเดินทางถึงสถานที่จัดการแข่งขันอย่างน้อย 45 นาที)

  ชั้น 3, ลอบบี้ เวอร์จิ้น แอคทีฟ 101

 • 06.20 น. - ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน (กลุ่มอายุ 8-9 ปี)

  ชั้น 3, บริเวณจุดมอบรางวัล

 • 06.40 น. - ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน (กลุ่มอายุ 10-11 ปี)

  ชั้น 3, บริเวณจุดมอบรางวัล

 • 07.00 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  8-9 ปี ที่จุดจักรยานชั้น 9, เวอร์จิ้น แอคทีฟ 101

 • 07.15 น. - ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน (กลุ่มอายุ 12-13 ปี)

  ชั้น 3, บริเวณจุดมอบรางวัล

 • 07.20 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  10-11 ปี ที่จุดจักรยานชั้น 9, เวอร์จิ้น แอคทีฟ 101

 • 07.45 น. - ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน (กลุ่มอายุ 14-15 ปี และ 16-17 ปี)

  ชั้น 3, บริเวณจุดมอบรางวัล

 • 07.55 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  12-13 ปี ที่จุดจักรยานชั้น 9, เวอร์จิ้น แอคทีฟ 101

 • 08.25 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  14-15 ปี & 16-17 ปี ที่จุดจักรยานชั้น 9, เวอร์จิ้น แอคทีฟ 101

 • 09.30 น. (ประมาณ) - พิธีมอบรางวัล

  ชั้น 3, บริเวณจุดมอบรางวัล

    พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท      

บีกินเนอร์

 • 07.00 - 08.00 น. - รับของที่ระลึกและเช็คอินเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน

  ที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน เบส แคมป์

 • 08.00 น. - ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน

 • 08.32 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  10-11 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 08.42 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  12-13 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 08.51 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  8-9 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

แอดวานซ์

 • 05.15 - 06.15 น. - รับของที่ระลึกและเช็คอินเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน

  ที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน เบส แคมป์

 • 06.15 น. - ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน

 • 06.47 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  8-9 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 07.05 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  10-11 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 07.20 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  12-13 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 07.45 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  14-15 ปี และ 16-17 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

ที่พัก

หมายเหตุ:

 • ปิดรับจองห้องพักวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (เวลา 23:59 น. UTC+7)
 • ราคาห้องพักเป็นราคาต่อห้องต่อคืน
 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
 • อ่านรายละเอียดที่พักเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ พัฒ นาสปอร์ต รีสอร์ท

    โรงเรียนนานาชาติ ISB     

บีกินเนอร์

 • 05.00 - 06.00 น. - รับของที่ระลึกและเช็คอินเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน

  ที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน สนามเทนนิส

 • 06.47 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  8-9 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 06.57 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  10-11 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 07.12 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  12-13 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

แอดวานซ์

 • 06.00 - 07.00 น. - รับของที่ระลึกและเช็คอินเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน

  ที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน สนามเทนนิส

 • 07.37 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  8-9 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 07.55 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  10-11 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 07.57 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  12-13 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

 • 08.30 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  14-15 ปี และ 16-17 ปี ที่จุดปล่อยตัววิ่ง

    บลูทรีภูเก็ต      

บีกินเนอร์

 • 05.00 - 06.00 น. - รับของที่ระลึกและเช็คอินเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน

  ที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ณ บลูทรี ภูเก็ต

 • 06.47 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  8-9 ปี ที่จุดปล่อยจักรยาน

 • 06.57 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  10-11 ปี ที่จุดปล่อยจักรยาน

 • 07.12 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - บีกินเนอร์

  12-13 ปี ที่จุดปล่อยจักรยาน

แอดวานซ์

 • 05.00 - 06.30 น. - รับของที่ระลึกและเช็คอินเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน

  ที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ณ บลูทรี ภูเก็ต

 • 07.37 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  8-9 ปี ที่จุดปล่อยจักรยาน

 • 07.55 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  10-11 ปี ที่จุดปล่อยจักรยาน

 • 08.07 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  12-13 ปี ที่จุดปล่อยจักรยาน

 • 08.35 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา - แอดวานซ์

  14-15 ปี และ 16-17 ปี ที่จุดปล่อยจักรยาน

 • 09.15 น. - พิธีประกาศผลอันดับ

  ที่เวทีประกาศผลอันดับ

ของที่ระลึก

บีกินเนอร์

นักกีฬาที่สมัครแข่งอย่างน้อย…

 • 1 รายการจะได้รับชุดอุปกรณ์คนละ 1 ชุด [เสื้อแขนสั้น (ขนาดเสื้อ) และเข็มขัดติดบิบ]
 • 2 รายการจะได้รับ ถุงผ้า 1 ใบ
 • 3 รายการจะได้รับ ขวดน้ำจักรยาน 1 ขวด
 • 4 รายการจะได้รับ หมวก 1 ใบ
 • 5 รายการจะได้รับ เสื้อแขนสั้น 1 ตัว (ขนาดเสื้อ)
ยังมีเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย
 • แข่งจบ 1 ครั้ง ได้ เหรียญทองแดง
 • แข่งจบ 2 ครั้ง ได้ เหรียญเงิน
 • แข่งจบ 3 ครั้ง ได้รับ เหรียญทอง

แอดวานซ์

นักกีฬาที่สมัครแข่งอย่างน้อย…

 • 1 รายการจะได้รับชุดอุปกรณ์คนละ 1 ชุด [เสื้อแขนสั้น (ขนาดเสื้อ)  และเข็มขัดติดบิบ]
 • 2 รายการจะได้รับ ถุงผ้า 1 ใบ
 • 3 รายการจะได้รับ ขวดน้ำจักรยาน 1 ขวด
 • 4 รายการจะได้รับ หมวก 1 ใบ
 • 5 รายการจะได้รับ ชุดไตร 1 ชุด (ขนาดชุด)
ยังมีเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย
 • แข่งจบ 1 ครั้ง ได้ เหรียญทองแดง
 • แข่งจบ 2 ครั้ง ได้ เหรียญเงิน
 • แข่งจบ 3 ครั้ง ได้รับ เหรียญทอง
PHO3NIX-KIDS_Generic-Logo_white_Horizontal-1024x614

โครงการ “ฟีนิกส์ คิดส์” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงกีฬาให้กับเยาวชนและโรงเรียนที่สนใจ