PHO3NIX-KIDS_Generic-Logo_Color_Horizontal-1-1

เกี่ยวกับ ฟีนิกส์คิดส์

PHO3NIX-KIDS_Generic-Logo_white_Horizontal-1024x614

โครงการ “ฟีนิกส์ คิดส์” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงกีฬาให้กับเยาวชนและโรงเรียนที่สนใจ