PHO3NIX-KIDS_Generic-Logo_Color_Horizontal-1-1

กฎการแข่งขัน

 นักกีฬาต้องรับผิดชอบตัวเองในการเข้ารับฟังบรรยายกฎการแข่งขัน เพื่อทำความคุ้นเคยกับเส้นทางและกฎกติกาของการแข่งขัน

 

ด้วยตระหนักดีถึงศักยภาพของน้องๆที่จะบริหารจัดการตนเองได้ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ผู้ปกครอง เพื่อน และผู้ติดตาม โปรดงดการช่วยเหลือใดๆระหว่างการแข่งขัน กรณี ฝ่าฝืน นักกีฬาจะถูกปรับแพ้และออกจากการแข่งขันทันที ผู้จัดฯ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและตอบคำตอบน้องๆในการแข่งขันนั้นๆ และโปรดเข้าฟังการชี้แจงกฎกติกาในเช้าวันเสาร์ก่อนการแข่งขัน เพื่อรับทราบข้อมูลเส้นทางและกติกาอย่างครบถ้วน

ทั่วไป

 

 • นักกีฬาจะเช็คอินเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขันได้ตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • นักกีฬาจะต้องสวมหน้ากากเข้างานเมื่อมาถึง,ขณะเข้าเช็ค-อินจักรยานในจุดเปลี่ยน และรอปล่อยตัวว่ายน้ำ
 • ของที่ระลึก ไตรกีฬา และ ทวิกีฬา จะใส่ถุงและจัดวางไว้ประจำจุดแขวนจักรยานของนักกีฬาแต่ละคน ซึ่งจะมีหมายเลขบิบ ชิพจับเวลา สติ๊กเกอร์ติดหมวกจักรยาน และ ‘บัตร swim start (สำหรับการแข่งขันไตรกีฬาเท่านั้น)’ 
 • ของที่ระลึก ฟันรัน รับได้ที่เต้นท์ประชาสัมพันธ์
 • ติดหมายเลขการแข่งขันตอนปั่นจักรยานและวิ่ง
 • ไตรกีฬา และ ทวิกีฬา ติดสติ๊กเกอร์ด้านหน้าหมวกจักรยาน
 • ติดชิพจับเวลาที่ข้อเท้าก่อนปล่อยตัว
 • มีสุขภาพที่ดีพอที่จะเข้าแข่งขัน
 • เข้าฟังการชี้แจงกติกา ก่อนการแข่งขัน ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องเข้าฟัง
 • ไม่ควรทิ้งของมีค่าไว้ในสัมภาระบริเวณจุดปลี่ยนการแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้จัดงานฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย

ว่ายน้ำ


 • นักกีฬาต้องเช็คอินที่สระว่ายน้ำก่อนเวลาปล่อยตัวอย่างน้อย 15 นาที
 • ก่อนลงสระทิ้งหน้ากากลงถังขยะที่เตรียมไว้บริเวณจุดปล่อยตัวลงน้ำ
 • ว่ายน้ำในช่องที่กำหนดเท่านั้นกรณีแซงต้องอยู่ในระยะปลอดภัย และไม่ว่ายสวนนักกีฬาท่านอื่น
 • นับจำนวนเที่ยวด้วยตนเอง

จักรยาน

 • สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งก่อนขึ้นจักรยาน ไม่มีหมวก ตัดสิทธิ์แข่งจักรยาน
 • ขึ้นจักรยานฝั่งซ้ายของถนน และระมัดระวังนักกีฬาท่านอื่นที่แข่งอยู่ในช่องจราจรขวาแล้ว

 • ห้ามเข้าพื้นที่ประชิดตัว
  • ห้ามเข้าพื้นที่ช่องลมรถจักรยานบนถนน นักไตรกีฬาต้องเว้นพื้นที่ 10 เมตร จากนักปั่นท่านอื่น
  • กรณีแซงคันหน้า ให้แซงขวารถคันหน้า ผ่านพื้นที่ภายใน 30 วินาที แล้วชิดซ้ายทันที มิฉะนั้นจะถือว่าฝ่าฝืนกฎพื้นที่ช่องลม
  • การแซง หมายถึง การขี่จักรยานขึ้นหน้าผู้แข่งขันผู้อื่นเมื่อล้อหน้าของนักปั่นคันหลังล้ำล้อหน้าของนักปั่นคันหน้า โดยไม่ขี่จ่อท้ายระยะประชิดเพื่ออาศัยผ่อนแรงก่อนขึ้นแซงจักรยานคันหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าฝ่าฝืนกฎพื้นที่ช่องลม
  • กรณีถูกแซงจากคันหลัง ให้ถอยห่างออกจากคันที่แซงขึ้นมาทันที เพื่อออกจากพื้นที่ช่องลม หากไม่ลดระยะ ให้เป็นไปตามกฎจะถือว่าฝ่าฝืนกฎพื้นที่การแซง
  • กรณียกเว้น ไม่โดนปรับโทษ มีดังต่อไปนี้
   • เข้า-ออก พื้นที่ช่องลม ภายใน 30 นาที และแซงโดยไม่ขี่จ่อท้ายจักรยานคันหน้าระยะประชิด
   • เจตนาเพื่อความปลอดภัยของ ผู้แข่งขัน
   • เข้า-ออก พื้นที่จุดให้น้ำ และจุดเปลี่ยนการแข่งขัน
   • จุดกลับตัว, พื้นที่สุ่มเสี่ยงอันตราย ซึ่งกรรมการสนามแจ้งไว้ เช่น ถนนแคบ พื้นที่ก่อสร้าง หรือ เพื่อความปลอดภัย
  • การฝ่าฝืนกฎช่องลมจะมีผลดังต่อไปนี้
   • ใบเหลือง ครั้งที่ 1 ปรับโทษเวลา 1 นาที
   • ใบเหลือง ครั้งที่ 2 ปรับโทษเวลา 2 นาที
   • ใบเหลือง ครั้งที่ 3 และ/หรือ ใบแดง ปรับออกจากการแข่งขัน
  •  
  • ขี่จักรยาช่องจราจรซ้ายเท่านั้น กรณีแซง ให้ใช้ช่องจราจรขวาในระยะห่างจากพื้นที่ ประชิดตัว พร้อมตะโกนว่า “on your right” ขณะแซง
  • เมื่อครบปั้นครบระยะทาง ลงจักรยานฝั่งซ้ายของถนน  และเข็นเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน
  • ไม่มีจุดให้น้ำบนเส้นทางจักรยาน นักกีฬาจะต้องเตรียมขวดน้ำจักรยานไปเอง
  • นับจำนวนรอบด้วยตนเอง
  • ห้ามใส่หูฟังในการแข่งจักรยาน
  • สวมเสื้อขณะปั่นจักรยาน

วิ่ง

 • มีจุดให้น้ำ 1 จุด เฉพาะบนเส้นทาง 1.2, 1.5 และ 3 กม.
 • ห้ามใส่หูฟังในขณะวิ่ง
 • สวมเสื้อขณะวิ่ง
 • นักกีฬาจะได้รับหน้ากากอนามัยแจกหลังเข้าเส้นชัยทุกคน และต้องสวมจนกระทั่งออกจากบริเวณจัดงาน
 • นักกีฬาถอดชิพจับเวลาด้วยตนเอง และคืนหลังเส้นชัย
PHO3NIX-KIDS_Generic-Logo_white_Horizontal-1024x614

โครงการ “ฟีนิกส์ คิดส์” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงกีฬาให้กับเยาวชนและโรงเรียนที่สนใจ